Varmuutta fasilitointiin -blogi

Miten hyödyntää erilaisuutta palavereissa ja kääntää konfliktit mahdollisuuksiksi?  

Konflikti on sanana monille hyvinkin negatiivisesti latautunut – mutta sen ei tarvitse olla. Konfliktit ovat osa ihmisten välistä vuorovaikutusta, eivätkä ne välttämättä ole haitallisia. Ristiriidat voivat olla kasvualusta luottamuksen rakentamiselle ja uuden oppimiselle. Valitettavan usein konfliktit jäävät kuitenkin turhiksi ja tarpeettomiksi ristiriidoiksi, koska niitä ei osata käsitellä ja hyödyntää oikein.  Palavereissa syntyvien konfliktien käsittelyssä palaverin…

Lue lisää

Hyvä palaveri ei rönsyile – 10 vinkkiä huomion pitämiseen tavoitteessa 

Fokuksen ylläpito ja ajankäytön hallinta äänestettiin suurimmaksi haasteeksi fasilitoinnin suurimpia kipukohtia kartoittavassa kyselyssämme jokin aika sitten, eikä mikään ihme. Huomion pitäminen aiheessa ja tehokkaan ajankäytön varmistaminen kuuluvat palaverin fasilitaattorin tärkeimpiin – ja usein myös vaativimpiin tehtäviin.  Rönsyilevät palaverit, joissa keskustelu eksyy aiheesta ja ryhmän huomio harhailee, on yleinen ongelma monissa organisaatioissa. Tehottomat palaverit eivät syö…

Lue lisää

Kuinka aktivoit palaverin passiiviset osallistujat – 7 vinkkiä palaverin pitäjälle

Turhalta tuntuvat palaverit, joissa yksi puhuu ja muut kuuntelevat, ovat varmasti meille jokaiselle tuttuja. Tällaiset palaverit eivät ainoastaan passivoi työntekijöitä vaan myös jättävät heidän täyden potentiaalin hyödyntämättä. Huonosta palaverikulttuurista kärsii siis sekä yksilö että koko organisaatio. Palaverikulttuurin muutos saadaan aikaan palaverien hyvällä fasilitoinnilla. Fasilitoinnin avulla osallistujat aktivoidaan tasapuolisesti ja ilmapiiristä luodaan miellyttävä osallistua. Hyvä palaverikulttuuri…

Lue lisää