Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot sisältävät Xpedio Oy:n verkkosivustojen www.varmuuttafasilitointiin.fi ja www.xpedio.eu käyttöä koskevat ehdot. Palvelut ovat Xpedio Oy:n (jäljempänä palveluntuottaja) ylläpitämä ja ovat käytettävissä Internetissä osoitteessa www.varmuuttafasilitointiin.fi ja www.xpedio.eu.

2. Palvelujen sisältö ja tekijänoikeudet

Palvelut tarjoavat tietoa Xpedio Oy:stä, valmennus- ja koulutustietoa, viedoita ja oppaita, sekä tietoa Xpedio Oy:n tapahtumista ja verkkokaupassaan myymistä tuotteista.

Palvelun osien linkittämiseen osaksi toista Internet-sivustoa hyötymistarkoituksessa tai uusien tietokantojen tuottamiseksi on saatava Xpedio Oy:n lupa.

Kaikki palveluntuottajan sivuilla esitetty aineisto on palveluntuottajan omaisuutta. Sivuilla olevat brändit, teksti, ääni, kuvat ja muu aineisto on suojattu tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muilla immateriaalioikeuksilla.

Sivuilla esitetyn aineiston osittainenkin kopiointi ja käyttö uusien julkaisujen ja/tai tietokantojen tuottamiseksi sekä muu kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

Aineistoa siteerattaessa (sitaattioikeus) on mainittava tietolähteeksi Xpedion palvelut osoitteessa www.varmuuttafasilitointiin.fi tai www.xpedio.eu.

3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa täysmääräisesti kaikista aiheuttamistaan vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä, toiminnasta tai laiminlyönnistä.

Käyttäjä hyväksyy palveluntuottajan oikeuden informoida palvelun toiminnasta tai palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista suoraan käyttäjälle tämän antamia yhteystietoja käyttäen. Yhteystietojen käyttötarkoituksen on Xpedion ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Xpedion liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Xpedion mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

4. Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai tulkinnasta aiheutuvista vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle yleisen palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisten toimintakatkoksien tai palvelun mahdollisten teknisten vikojen aiheuttamista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

5. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

Xpedio Oy pidättää kaikki oikeudet muuttaa palvelun sisältöä ja toimintoja palvelun kehittämiseksi.

6. Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.