Mirjami Sipponen-Damonte

Xpedio Oy CEO, Ammatti fasilitaattori CPF | Master
mirjami@xpedio.eu | puh. 0400 164 785

Mirjami Sipponen-Damonte, Xpedio Oy CEO, Ammattifasilitaattori CPF | Master

Mirjami on kansainvälisesti palkittu ja sertifioitu fasilitaattori sekä Xpedion toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt fasilitoinnin ja organisaatioiden kehittämisen parissa jo lähdes 20 vuoden ajan.  

Suomessa hän on tällä hetkellä ainoa ammatti fasilitaattori, jolle on myönnetty korkeimman tason kansainvälinen fasilitoinnin sertifiointi, eli Certified Professional Facilitator (CPF) | Master. Tämä sertifiointi on osoitus yli vuosikymmenen kokemuksesta ammattifasilitoinnissa, sekä osallistumisesta fasilitoinnin alan kehittämiseen. Lisäksi Mirjami on palkittu ”Gold Facilitation Impact Award” -tunnustuksella erinomaisesta ja tuloksekkaasta fasilitoinnista. Hän on myös toiminut Kansainvälisen fasilitaattoriyhdistyksen (The International Association of Facilitators) globaalin hallituksen jäsenenä, sekä Euroopan ja Lähi-Idän aluejohtajana.

Kaipaatko tilaisuuteesi oivalluttavaa, mieleen painuvaa puheenvuoroa osallistavasta johtamisesta, työyhteisötaidoista tai esimerkiksi palautteen antamisesta? Mirjamin puheenvuorot ovat innostavia ja interaktiivisia. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri teidän organisaatiota puhutteleva kokonaisuus!

Mirjami Sipponen-Damonte valmentaa

Mirjami sertifoitunut Lego® Serious Play® -menetelmän fasilitaattori. Hänellä on pitkä, kansainvälinen kokemus erityisesti strategiatyön, asiakaskeskeisyyden ja tiimien kehittämisestä tällä menetelmällä, sekä menetelmän valmentamisesta muille fasilitaattoreille. Hän on omistautunut kehittämään fasilitoinnin tunnettuutta, sekä ammattifasilitoinnin taitoja laaja-alaisesti. Hänen taustansa vuorovaikutustaitojen valmentajana sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelijana vaikuttanee myös siihen, että fasilitoinnissa Mirjami kiinnittää paljon huomiota ryhmädynamiikkaan, psykologisen turvallisuuden tunteen luomiseen ja konfliktien käsittelyyn.

”Tämä työ saa aikaan hetkiä, kokemuksia ja näkyviä muutoksia, jotka pitävät minut kiinni tässä työssä ja jonka vuoksi koen sen merkitykselliseksi,” Mirjami sanoo.

Mirjami Sipponen Damonte - Sertifioitu Fasilitaattori

Mirjamilta huhtikuussa 2020 ilmestynyt kirja Varmuutta fasilitointiin on käytännönläheinen opas kaikille niille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja varmuuttaan palaverien sekä työpajojen osallistavassa ohjaamisessa, eli fasilitoinnissa. Kirja käsittelee erittäin laaja-alaisesti fasilitaattorin roolia, fasilitoitujen tilaisuuksien tavoitteiden määrittelyä ja prosessin muotoilua, sekä ryhmädynamiikan ja ryhmän kanssa tarvittavien vuorovaikutustaitojen hallintaa.

”Tämän kirjan ja sivuston avulla haluan kertoa, mistä fasilitoinnista on kyse, mitä kaikkia taitoja siihen liittyy ja miksi juuri fasilitointi on niin ajankohtaista työelämässä nyt”, Mirjami avaa  uutuuskirjansa Varmuutta fasilitointiin lähtökohtia.