Fasilitointi – konkreettisia tuloksia ja merkityksellisiä kokemuksia ryhmässä

Fasilitointi ryhman tavoitteellinen ohjaus

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi tarkoittaa ryhmän työskentelyn tavoitteellista ohjaamis­ta erilaisissa ryhmätilaisuuksissa, kuten palavereissa ja työpajoissa niin, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolises­ti työskentelyyn.

Tämä tapahtuu huolellisen suunnittelun ja erilaisten ryhmätyöskentelymenetelmien avulla, turvallisen ja osallistuvan ilmapiirin muodostamisen sekä eri vaikuttamisen keinoin. 

Fasilitoinnin tarkoituksena on hyödyntää ryhmässä piilevä viisaus, sekä samalla edistää ryhmän jäsenten sitoutumista yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Fasilitointi on myös on perinteisen hierarkkisen johtamisen vastakohta, jossa pomo tai johto antaa ohjeet ja vastaukset odottaen, että alaiset toimivat niiden mukaan. Vaikka fasilitoinnin menetelmiä voi hyödyntää myös yksilötilanteissa, on fasilitointi ennen kaikkea ryhmäprosessi, jossa tarkoituksena on hyödyntää ryhmässä oleva viisaus yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Fasilitointi on aina tavoitteellista.

Mirjami sipponen damonte fasilitointi valmennus

Mihin fasilitaattoria tarvitaan?

Hyvän fasilitaattorin avulla ryhmän jäsenillä on mahdollisuus keskittyä itse asiaan, sekä parhaan osaamisensa esiin tuomiseen. Fasilitaattori taas pitää huolen siitä, että asiaa käsitellään kussakin vaiheessa sopivilla menetelmillä ja tavoilla, jotka tukevat tilaisuuden tavoitetta.

Fasilitoiduissa tilaisuuksissa ryhmä itse analysoi tunnistettujen haasteiden taustoja, tuottaa ideoita, löytää ratkaisuja ongelmiin, tekee päätöksiä ja konkretisoi toimenpiteitä. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan henkilö, joka hallitsee ryhmän ohjauksen taidot monesta eri kulmasta, eli fasilitaattori.

Mitä fasilitoinnilla tavoitellaan?

Fasilitoituun tilaisuuteen liittyy odotus konkreettisesta lopputulemasta, joka voi esimerkiksi olla päätös, yhteinen määritelmä tunnistetusta haasteesta, toimenpidesuunnitelma, yhteinen visio tai esimerkiksi yhdessä määritellyt roolit ja vastuut.

Fasilitoitu tilaisuus tai prosessi on parhaimmillaan merkityksellinen kokemus yksilöille, mutta sen on lisäksi on tarkoitus myös palvella laajempaa organisaatiota tai yhteiskuntaa.

Fasilitointia tarvitaan tässä ajassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi erilaisuuden johtaminen organisaatioiden toimintaympäristön monimutkaistuessa on kasvanut samoin kuin työn merkityksellisyys. Lisäksi sitoutuminen ja muutoskyvykkyys ovat avainsanoja kun organisaatiossa vaaditaan nopeaa toteuttamista ja kehittymistä.

Fasilitoinnilla osallistavaa johtajuutta

Fasilitointitaitojen kehittäminen tiimeissä ja johtajuudessa on konkreet­tinen tapa edistää tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja organisaatioissa:

  • Fasilitointi mahdollistaa organisaation osallistamisen suunnan määrittämiseen
  • Fasilitoinnin taitojen hallinta edesauttaa tiimejä liikkumaan kohti yhdessäohjautuvuutta
  • Fasilitointiin liittyy vahvasti luottamuksen ilmapiirin luominen, jota tukee osallistava ryhmäprosessi, tasapuolista osallistumista edistävät menetelmät sekä ryhmän rohkaiseminen keskinäiseen, rakentavaan vuorovaikutukseen
  • Fasilitoinnin taitoja edistämällä johtajasta tulee palveleva johtaja, joka osallistaa, kuuntelee ja saa ryhmän loistamaan.

Lähde: Varmuutta fasilitointiin (2020)

Lataa Fasilitointiopas onnistuneisiin palavereihin

Haluatko tehostaa palavereitasi ja saada porukan toimimaan paremmin yhdessä? Fasilitointiopas onnistuneisiin palavereihin tarjoaa ammattifasilitaattorin vinkkejä ja työkaluja palaverien suunnitteluun ja ohjaamiseen.  

Oppaamme avulla opit saamaan kaikkien osallistujien mielipiteen kuuluviin, hyödyntämään ideointimenetelmiä ja tekemään ryhmän kanssa päätöksiä, joihin kaikki ovat sitoutuneita. Fasilitointitaitojen sisäistäminen palavereissa tekee työstä tehokkaampaa, mielekkäämpää ja hauskempaa. 

Lataa maksuton Fasilitointiopas onnistuneisiin palavereihin, äläkä hukkaa enää työaikaasi tehottomissa palavereissa.

Varmuutta fasilitointiin -kirjan työpohjat

Erilaiset työpohjat ovat käteviä apuja palaverien suunnittelussa ja tulosten dokumentoinnissa. Tässä Sinulle käyttöösi muutama Varmuutta fasilitointiin -kirjasta löytyvä työpohja!

  • Työsuunnitelma auttaa sinua muotoilemaan työpajan kunkin vaiheen ja varmistamaan yhteisen sävelen tilaajan tai muiden järjestäjien kanssa
  • Ideoiden kypsyysarviointi on hyödyllinen pohja brainstorming-vaiheen jälkeen ideoiden valmiusasteen arviointiin ja niiden jatkokehittämiseen
  • Toimenpidetaulukko auttaa visualisoimaan ja konkretisoimaan sovittavat toimenpiteet ja vastuut