Merkityksellistä ja tuloksellista ryhmätyötä fasilitoinnin avulla

Fasilitointi tarkoittaa tavoitteellista ryhmän toiminnan ohjaamista erilaisissa ryhmätilanteissa. Fasilitoinnilla varmistetaan, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu aktiivisesti ja tasapuolisesti yhteiseen työskentelyyn.

Fasilitointi ryhman tavoitteellinen ohjaus

LIISA: Mihin suuntaan minun pitäisi mennä?
KISSA: Se riippuu siitä, minne olet menossa.
LIISA: En tiedä.
KISSA: Sitten ei ole merkitystä mihin suuntaan lähdet.

Osallistavia ja innostavia palavereja

Tee lähi- ja etäpalavereista mielekkäitä, innostavia ja sitouttavia kokemuksia osallistujille. Voit kehittää lähi- ja etäfasilitoinnin taitojasi ilmoittautumalla valmennuksiimme.

Räätälöimme myös organisaatiokohtaisia valmennuksia niin tiimien sisäisen työn kuin menestyksekkään asiakastyön kehittämiseen. Lisäksi toteutamme huippulaatuisia työpajoja esimerkiksi strategian kehittämiseen.

Mirjami Sipponen-Damonte valmentamassa

Haluaisitko tietää mitä tapahtuu fasilitoinnissa?

Varmuutta fasilitointiin -kirja

Varmuutta fasilitointiin on käytännönläheinen käsikirja kaikille, jotka haluavat kehittää osallistavan ohjaamisen taitojaan ja toimia osaavasti palaverien ja työpajojen fasilitaattorina. 

Kirja tarjoaa konkreettisia tapausesimerkkejä ja vinkkejä, jotka ovat helposti sovellettavissa omiin fasilitoinnin tilanteisiin.  

Teoksessa käsitellään laajasti fasilitaattorin tehtäviä, fasilitoitujen tilaisuuksien suunnittelua ja niihin valmistautumista. Kirjan avulla opit myös ryhmädynamiikan sekä vuorovaikutustaitojen hallintaa fasilitointitilanteissa. 

Ota haltuun tämä tärkeä tulevaisuuden työelämän ja johtajuuden avaintaito! 

Mirjami Sipponen-Damonte: Varmuutta fasilitointiin -kirjan kansi

Mirjami Sipponen-Damonte

Fasilitoinnin tunnettuuden, organisaatioiden ja fasilitointitaitojen kehittämisen parissa jo lähes 20 vuoden ajan ympäri Eurooppaa työskennellyt Mirjami on kansainvälisesti sertifioitu ja palkittu ammattifasilitaattori.

Mirjami Sipponen-Damonte

Haluatko onnistua organisaatiosi ryhmätyöskentelyssä?